Hellbound Zoltán Sófalvi (Z86)

25 demos, 6:26:56.92 | Table View | Leaderboard | Stats |

Level Category Player(s) Engine Note Time
Map 02 UV Max Fitzkrieg PRBoom v2.5.1.3cl9 6:11.29
Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 9:13.69
NoMo Never_Again PRBoom v2.5.1.4cl2 1:12.09
Andrea Rovenski GZDoom v1.7.01 1:14   
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl-1 1:16.66
Map 04 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 8:00.17
Map 05 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 10:29.80
Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:09.03
Map 06 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 9:01.06
Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 10:09.49
Map 07 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 6:50.94
Map 08 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:58.94
Map 11 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:00.26
Map 12 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 23:13.00
Map 13 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 14:24.71
Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 15:32.74
Map 14 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 14:59.94
Plays back with hb14old.wad.
Map 15 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 20:16.34
Map 18 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 12:18.09
Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 15:21.43
Map 19 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 17:48.74
Other Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 21:42.11
UV Max attempt, misses 1 monster.
Map 24 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 29:36.71
Map 29 UV Max Rayziik PRBoom v2.5.1.3cl9 42:17.69
Plays back with hbfm29.wad.
D2All UV Speed Azuruish PRBoom v2.5.1.3cl9 TAS 1:01:38