Hellbound Zoltán Sófalvi (Z86)

25 demos, 6:26:46.83 | Table View | Leaderboard | Stats |

Level Category Player(s) Engine Note Time
Map 02 UV Max Fitzkrieg PRBoom v2.5.1.3cl9 6:11   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 9:13   
NoMo Never_Again PRBoom v2.5.1.4cl2 1:12   
Cyberdemon531 GZDoom v1.7.01 1:14   
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl-1 1:16   
Map 04 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 8:00   
Map 05 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 10:29   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:09   
Map 06 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 9:01   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 10:09   
Map 07 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 6:50   
Map 08 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:58   
Map 11 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 11:00   
Map 12 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 23:13   
Map 13 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 14:24   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 15:32   
Map 14 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 14:59   
Plays back with hb14old.wad.
Map 15 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 20:16   
Map 18 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 12:18   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 15:21   
Map 19 UV Max Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 17:48   
Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 21:42   
Map 24 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 29:36   
Map 29 UV Max Rayzik PRBoom v2.5.1.3cl9 42:17   
Plays back with hbfm29.wad.
D2All UV Speed Azuruish PRBoom v2.5.1.3cl9 TAS 1:01:38.83