Requiem Various

799 demos, 76:59:12.20 | Table View | Leaderboard | Stats |

Level Category Player(s) Engine Note Time
Map 01 UV Speed abyrvalg PRBoom cl2 TAS 0:09.97
ClumsyDoomer PRBoom v2.5.0.7cl2 TAS 0:11.86
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:11.91
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:12.66
Dislogical PRBoom cl-1 0:13.83
UV Max Marko van der Want Arno Slagboom DooM2 v1.9 2P 0:27.29
mhrz DSDA-Doom v0.24.3cl2 0:33.97
Xit Vono DooM2 v1.9 0:36.00
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:38.71
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:40.31
Scorpius PRBoom v2.5.1.4cl2 0:40.46
Andy Kempling TASDooM TAS 0:41.86
Henning Skogsto DooM2 v1.9 0:43.97
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 0:44.51
Yonatan Donner DooM2 v1.9 0:48.26
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 0:44.86
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:45.49
Adam Williamson DooM2 v1.9 0:46.89
Xit Vono DooM2 v1.9 0:55.69
Arno Slagboom DooM2 v1.9 0:56.03
UV Fast Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 0:38.29
Xit Vono DooM2 v1.9 0:40.77
Arno Slagboom DooM2 v1.9 0:44.94
UV Respawn Radek Pecka DooM2 v1.9 0:37.89
Xit Vono DooM2 v1.9 0:38.20
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:40.34
Xit Vono DooM2 v1.9 0:44.37
Xit Vono DooM2 v1.9 0:47.00
NM Speed Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:11.83
Adam Williamson DooM2 v1.9 0:12.89
Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 0:15.60
Dashiva DooM2 v1.9 0:15.91
Dashiva DooM2 v1.9 0:16.77
NM 100S Adam Williamson DooM2 v1.9 0:15.94
Dashiva DooM2 v1.9 0:20.83
Pacifist Adam Williamson DooM2 v1.9 0:12.77
Scorpius PRBoom 2.5.1.4cl2 0:14.23
Stroller liveincity DSDA-Doom v0.10.0cl2 0:23.83
Kristian Ronge DooM2 v1.9 0:25.71
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl2 0:27.74
NoMo AmnesiaSilence DSDA-Doom v0.24.3cl9 0:10.29
Recorded in -complevel 9 but plays back in -complevel 2.
Xit Vono DooM2 v1.9 0:10.86
Map 02 UV Speed Vincent Catalaa Xit Vono DooM2 v1.9 2P 0:20.94
Skepticist PRBoom v2.5.0.6cl2 0:23.69
cack_handed DooM2 v1.9 0:24.46
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:28.91
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:29.74
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:30.89
UV Max Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 1:02.74
Xit Vono DooM2 v1.9 1:04.60
Adam Hegyi DooM2 v1.9 1:06.57
Scorpius PRBoom v2.5.1.4cl2 1:08.51
Andy Kempling TASDooM TAS 1:10.37
William Huber PRBoom v2.5.0cl2 1:11.17
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 1:16.97
Scorpius PRBoom 2.5.1.4cl2 1:19.43
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 1:25.86
Tyson Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 2:58.83
Xit Vono DooM2 v1.9 3:12.74
Adam Williamson DooM2 v1.9 3:24.97
Erwin Lin DooM2 v1.9 7:17.37
UV Fast Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 1:14.89
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:16.14
Xit Vono DooM2 v1.9 1:20.46
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:23.91
Xit Vono DooM2 v1.9 2:20.63
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 1:01.17
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:02.83
Xit Vono DooM2 v1.9 1:03.89
Xit Vono DooM2 v1.9 1:05.69
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:06.17
Xit Vono DooM2 v1.9 1:17.83
NM Speed Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:29.66
Adam Williamson DooM2 v1.9 0:30.89
Laszlo Vecsei DooM2 v1.9 0:32.00
Dashiva DooM2 v1.9 0:36.23
NM 100S Radek Pecka DooM2 v1.9 0:41.91
Xit Vono DooM2 v1.9 0:42.97
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:44.63
Xit Vono DooM2 v1.9 1:08.29
Pacifist SuperWeaponDude PRBoom 2.5.1.4cl2 TAS 0:10.97
Memfis PRBoom v2.5.0.9cl2 0:31.49
Xit Vono DooM2 v1.9 0:32.37
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:34.51
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:37.37
Xit Vono DooM2 v1.9 1:22.06
Stroller Memfis PRBoom v2.5.0.9cl2 1:14.94
NoMo kvothesixstring DSDA-Doom v0.24.1cl2 0:19.00
Xit Vono DooM2 v1.9 0:28.26
Map 03 UV Speed scuffed DSDA-Doom v0.19.7cl2 0:43.74
AD_79 PRBoom v2.5.1.3cl2 0:49.91
Xit Vono DooM2 v1.9 0:52.80
Skepticist PRBoom v2.5.0.2cl2 0:53.49
Xit Vono DooM2 v1.9 1:29.54
Xit Vono DooM2 v1.9 1:36.26
Method DooM2 v1.9 1:38.09
Xit Vono DooM2 v1.9 1:41.54
Method DooM2 v1.9 1:43.17
Xit Vono DooM2 v1.9 1:47.03
Twister DooM2 v1.9 1:55.40
Xit Vono DooM2 v1.9 2:16.06
Xit Vono DooM2 v1.9 2:34.43
Xit Vono DooM2 v1.9 3:00.94
Xit Vono DooM2 v1.9 3:52.00
UV Max Xit Vono DooM2 v1.9 4:54.03
Xit Vono DooM2 v1.9 5:20.20
Xit Vono DooM2 v1.9 5:41.49
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 6:06.60
Yonatan Donner DooM2 v1.9 8:08.51
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 9:03.09
Xit Vono DooM2 v1.9 18:45.54
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 5:54.26
vdgg DooM2 v1.9 8:51.46
Xit Vono DooM2 v1.9 11:01.86
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 4:27.29
Zvonimir Bužanić DooM2 v1.9 6:14.20
Xit Vono DooM2 v1.9 7:01.37
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 2:31.51
Xit Vono DooM2 v1.9 7:19.89
NoMo 4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl2 0:29.91
AD_79 PRBoom v2.5.1.3cl2 0:30.71
Xit Vono DooM2 v1.9 0:32.77
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 0:35.94
Xit Vono DooM2 v1.9 0:54.91
Map 04 UV Speed Jakub Machata TASDooM TAS 1:12.66
Alexis Neuhaus TASDooM TAS 1:17.91
Xit Vono DooM2 v1.9 1:18.11
Xit Vono DooM2 v1.9 1:29.06
Ocelot DooM2 v1.9 1:35.11
Xit Vono DooM2 v1.9 1:36.11
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 1:37.09
Xit Vono DooM2 v1.9 1:49.03
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 2:03.66
Xit Vono DooM2 v1.9 2:30.20
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 2:46.20
Xit Vono DooM2 v1.9 3:18.06
UV Max Xit Vono DooM2 v1.9 3:14.86
SAV88 PRBoom v2.5.0.5cl2 3:19.89
Memfis PRBoom v2.5.1.2cl2 3:37.91
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 3:41.97
Skepticist PRBoom v2.5.0.6cl2 3:58.11
Xit Vono DooM2 v1.9 4:07.91
Xit Vono DooM2 v1.9 4:25.94
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 4:28.66
Yonatan Donner DooM2 v1.9 5:59.03
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 20:53.43
Xit Vono DooM2 v1.9 31:02.69
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 4:07.49
Xit Vono DooM2 v1.9 6:59.63
Xit Vono DooM2 v1.9 10:59.23
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 2:38.97
Xit Vono DooM2 v1.9 2:42.91
Xit Vono DooM2 v1.9 3:06.89
vdgg DooM2 v1.9 4:48.40
Xit Vono DooM2 v1.9 12:35.06
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 3:09.91
Xit Vono DooM2 v1.9 3:32.20
Xit Vono DooM2 v1.9 4:21.31
Xit Vono TASDooM TAS 7:12.69
Pacifist Xit Vono TASDooM TAS 5:49.43
Xit Vono DooM2 v1.9 14:24.89
NoMo AD_79 PRBoom v2.5.1.3cl2 0:49.83
Xit Vono DooM2 v1.9 0:51.83
Map 05 UV Speed SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 2:43.11
Xit Vono DooM2 v1.9 3:30.80
Xit Vono DooM2 v1.9 3:36.60
Xit Vono DooM2 v1.9 6:24.60
UV Max SAV88 PRBoom v2.5.1.5cl2 5:57.23
Tomas Kollar Adam Dekan DooM2 v1.9 2P 6:06.26
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 6:54.31
Xit Vono DooM2 v1.9 8:44.06
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 8:53.40
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 12:23.09
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 34:15.49
UV Fast Tomas Kollar DooM2 v1.9 13:57.20
Xit Vono DooM2 v1.9 21:04.97
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 12:01.91
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 7:52.34
Xit Vono DooM2 v1.9 8:44.77
Xit Vono DooM2 v1.9 10:04.69
Xit Vono TASDooM TAS 10:22.71
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 11:50.97
Pacifist Xit Vono TASDooM TAS 7:15.11
NoMo Xit Vono DooM2 v1.9 1:31.29
Map 06 UV Speed Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 2:36.63
Xit Vono DooM2 v1.9 2:51.86
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 3:00.26
Xit Vono DooM2 v1.9 3:10.94
Xit Vono DooM2 v1.9 3:19.20
Xit Vono DooM2 v1.9 3:24.23
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 3:32.71
Xit Vono DooM2 v1.9 4:13.63
Jason Dyer DooM2 v1.9 4:28.43
Xit Vono DooM2 v1.9 4:50.29
Jason Dyer DooM2 v1.9 4:58.20
Xit Vono DooM2 v1.9 5:36.09
Jason Dyer PRBoom cl2 5:52.26
Xit Vono DooM2 v1.9 6:15.91
UV Max Tomas Kollar Adam Dekan DooM2 v1.9 2P 6:43.51
Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 6:57.29
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 7:15.11
Xit Vono DooM2 v1.9 7:31.26
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 7:42.17
GuyNamedErick DooM2 v1.9 7:47.83
Xit Vono DooM2 v1.9 8:10.74
Adam Hegyi DooM2 v1.9 8:16.31
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 10:06.97
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 22:12.60
vdgg DooM2 v1.9 37:46.51
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 9:41.29
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 11:30.06
Xit Vono DooM2 v1.9 13:38.69
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 6:34.11
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 6:43.60
Xit Vono DooM2 v1.9 8:43.37
NM 100S Xit Vono TASDooM TAS 8:27.29
Xit Vono DooM2 v1.9 8:56.03
NoMo Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 1:39.77
Xit Vono DooM2 v1.9 1:40.94
NoMo 100S Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 1:47.86
Map 07 UV Speed Jakub Machata TASDooM TAS 1:05.71
Xit Vono DooM2 v1.9 1:07.03
Xit Vono DooM2 v1.9 1:11.51
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 1:11.97
Xit Vono DooM2 v1.9 1:12.00
Xit Vono DooM2 v1.9 1:15.31
Adam Hegyi DooM2 v1.9 1:19.91
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 3:20.43
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 3:23.86
Xit Vono DooM2 v1.9 3:39.60
Adam Hegyi DooM2 v1.9 3:45.43
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 5:20.94
Tyson vdgg DooM2 v1.9 29:34.80
UV Fast SAV88 DooM2 v1.9 3:36.77
Xit Vono DooM2 v1.9 7:11.31
NM Speed Xit Vono TASDooM TAS 3:00.11
Xit Vono DooM2 v1.9 3:45.03
Other Xit Vono DooM2 v1.9 0:39.60
Skill 1 speed
Map 08 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 6:47.60
Xit Vono DooM2 v1.9 7:54.66
UV Max SAV88 PRBoom v2.5.0.5cl2 8:21.11
Xit Vono DooM2 v1.9 9:17.14
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 9:43.03
Xit Vono DooM2 v1.9 9:47.77
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 13:18.69
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 22:31.80
UV Fast SAV88 PRBoom v2.5.0.5cl2 8:57.71
Tomas Kollar DooM2 v1.9 14:37.00
Xit Vono DooM2 v1.9 18:19.97
UV Respawn Tomas Kollar DooM2 v1.9 11:26.71
Xit Vono DooM2 v1.9 14:39.51
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 10:27.40
Xit Vono TASDooM TAS 13:15.23
NoMo Xit Vono DooM2 v1.9 2:18.03
Map 09 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 1:48.89
SAV88 DooM2 v1.9 1:49.80
Hitherto DooM2 v1.9 1:56.26
Xit Vono DooM2 v1.9 2:04.66
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 2:10.26
Xit Vono DooM2 v1.9 2:16.91
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 2:45.71
Xit Vono DooM2 v1.9 3:16.71
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 5:21.43
Xit Vono DooM2 v1.9 5:26.89
Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 5:28.69
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 5:30.57
Hitherto DooM2 v1.9 5:52.34
Xit Vono DooM2 v1.9 6:20.74
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 6:21.77
Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 7:25.17
Yonatan Donner DooM2 v1.9 9:24.29
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 38:15.63
vdgg DooM2 v1.9 38:36.83
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 5:54.86
Xit Vono DooM2 v1.9 6:00.37
Xit Vono DooM2 v1.9 6:21.77
Xit Vono DooM2 v1.9 6:34.17
vdgg DooM2 v1.9 6:49.34
Tomas Kollar DooM2 v1.9 9:16.43
Xit Vono DooM2 v1.9 10:32.00
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 5:03.03
Xit Vono DooM2 v1.9 7:35.14
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 2:17.71
Xit Vono DooM2 v1.9 2:21.00
Xit Vono DooM2 v1.9 2:45.69
Xit Vono DooM2 v1.9 6:46.26
Xit Vono TASDooM TAS 9:24.46
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 3:06.77
SAV88 DooM2 v1.9 3:18.31
Xit Vono DooM2 v1.9 6:31.94
Pacifist Xit Vono TASDooM TAS 9:39.11
Map 10 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 0:48.97
Vile DooM2 v1.9 0:57.91
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 0:59.34
Vile DooM2 v1.9 1:01.63
Dislogical PRBoom cl2 1:03.34
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 1:03.46
Xit Vono DooM2 v1.9 1:06.91
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 1:10.34
Xit Vono DooM2 v1.9 1:19.43
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 3:12.69
Xit Vono DooM2 v1.9 3:18.09
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.3cl2 3:23.34
Method DooM2 v1.9 3:42.69
Xit Vono DooM2 v1.9 3:44.69
Method DooM2 v1.9 3:51.34
Xit Vono DooM2 v1.9 3:55.60
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 3:56.37
Yonatan Donner DooM2 v1.9 4:38.63
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 8:08.89
Xit Vono DooM2 v1.9 14:54.54
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 3:36.51
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.3cl2 4:37.31
Tomas Kollar DooM2 v1.9 5:40.74
Xit Vono DooM2 v1.9 7:51.71
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 2:25.66
Xit Vono DooM2 v1.9 3:37.23
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 1:03.63
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 1:06.60
Xit Vono DooM2 v1.9 2:34.00
Xit Vono DooM2 v1.9 2:57.77
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 1:38.03
Kyle McAwesome PRBoom v2.5.0.8cl2 1:59.97
Xit Vono DooM2 v1.9 3:05.49
Pacifist Memfis PRBoom v2.5.0.9cl2 1:23.11
Xit Vono DooM2 v1.9 1:50.77
Xit Vono DooM2 v1.9 8:36.83
NoMo Xit Vono DooM2 v1.9 0:39.97
Map 11 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 0:32.29
Method Twister DooM2 v1.9 2P 0:33.11
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:41.46
Xit Vono DooM2 v1.9 0:42.94
Twister DooM2 v1.9 0:46.43
Xit Vono DooM2 v1.9 0:47.09
Twister DooM2 v1.9 0:50.94
Twister DooM2 v1.9 0:52.43
Xit Vono DooM2 v1.9 0:53.00
Xit Vono DooM2 v1.9 0:58.51
Xit Vono DooM2 v1.9 1:03.23
Xit Vono DooM2 v1.9 1:10.31
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 2:16.09
Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 2:23.63
Plut PRBoom v2.5.1.4cl2 2:27.63
Plut PRBoom v2.5.1.3cl2 2:29.63
vdgg DooM2 v1.9 2:42.23
Plut PRBoom v2.5.1.3cl2 2:44.60
vdgg DooM2 v1.9 2:52.03
Xit Vono DooM2 v1.9 2:57.23
Chrozoron DooM2 v1.9 3:06.17
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 4:26.09
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 7:48.69
vdgg DooM2 v1.9 10:42.43
Xit Vono DooM2 v1.9 13:30.71
UV Fast Revved DooM2 v1.9 3:33.77
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 5:49.51
Xit Vono DooM2 v1.9 6:12.31
UV Respawn vdgg DooM2 v1.9 3:18.86
Xit Vono DooM2 v1.9 3:48.09
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 0:59.20
Argent Agent DSDA-Doom v0.21.3cl2 1:11.06
Xit Vono DooM2 v1.9 1:30.31
Xit Vono TASDooM TAS 1:34.69
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 1:45.97
Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 2:04.03
Xit Vono DooM2 v1.9 2:47.83
Pacifist Xit Vono TASDooM TAS 1:33.03
Xit Vono DooM2 v1.9 9:45.37
NoMo Xit Vono DooM2 v1.9 0:29.74
Other Brad Spencer DooM2 v1.9 5:02.77
UV Max attempt, misses 4 secrets.
Map 12 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 1:50.60
Method DooM2 v1.9 1:52.17
Xit Vono DooM2 v1.9 2:03.91
Xit Vono DooM2 v1.9 2:12.29
Xit Vono DooM2 v1.9 2:32.83
Xit Vono DooM2 v1.9 3:39.97
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 6:56.31
Kristian Ronge PRBoom cl2 7:27.09
Xit Vono DooM2 v1.9 9:13.09
Mike Reid DooM2 v1.9 9:48.34
Kai-Uwe Humpert DooM2 v1.9 12:05.43
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 11:45.34
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 9:13.57
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 6:53.14
Xit Vono DooM2 v1.9 8:33.06
Pacifist Xit Vono TASDooM TAS 3:40.97
Map 13 UV Speed Plut Memfis ZDaemon v1.09.01 2P 0:20   
Xit Vono DooM2 v1.9 4:01.20
Xit Vono DooM2 v1.9 4:34.23
Xit Vono DooM2 v1.9 5:56.80
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 6:06.40
Adam Williamson TASDooM TAS 6:13.29
Xit Vono DooM2 v1.9 6:28.94
Andy Olivera TASDooM TAS 6:48.86
Xit Vono DooM2 v1.9 6:53.94
Adam Williamson DooM2 v1.9 7:17.23
Adam Williamson DooM2 v1.9 8:37.31
Yonatan Donner DooM2 v1.9 12:45.00
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 22:48.43
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 7:49.66
Xit Vono DooM2 v1.9 11:23.40
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 6:37.23
Xit Vono DooM2 v1.9 8:34.71
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 10:02.57
Pacifist kvothesixstring Kyle McAwesome Woof v10.5.1cl2 2P 0:19.66
Map 14 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 2:41.09
Xit Vono DooM2 v1.9 2:48.23
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 3:25.57
Xit Vono DooM2 v1.9 3:34.60
Xit Vono DooM2 v1.9 4:23.97
UV Max Xit Vono DooM2 v1.9 4:46.00
Xit Vono DooM2 v1.9 4:53.43
Xit Vono DooM2 v1.9 4:54.63
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 4:58.83
Xit Vono DooM2 v1.9 5:48.06
Andy Olivera TASDooM TAS 5:54.80
Radek Pecka DooM2 v1.9 5:57.29
Xit Vono DooM2 v1.9 6:14.14
Mike Reid DooM2 v1.9 6:50.74
Istvan Pataki DooM2 v1.9 8:49.77
Jason Henry DooM2 v1.9 13:09.37
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 16:19.17
Xit Vono DooM2 v1.9 17:11.11
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 6:18.63
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 8:36.49
Xit Vono DooM2 v1.9 13:05.43
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 4:44.71
Xit Vono DooM2 v1.9 5:09.80
Xit Vono DooM2 v1.9 7:26.40
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 8:48.37
NoMo Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 0:47.71
Map 15 UV Speed SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 2:48.37
Xit Vono DooM2 v1.9 6:27.71
UV Max SAV88 PRBoom v2.5.0.8cl2 7:55.49
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 8:48.11
Xit Vono DooM2 v1.9 10:58.40
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 11:56.60
Kai-Uwe Humpert DooM2 v1.9 14:40.60
Tyson Bloodite Krypto PRBoom v2.5.1.5cl2 24:43.63
UV Fast Revved DooM2 v1.9 17:21.97
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 11:06.63
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 9:50.26
Map 15s UV Speed SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 1:56.54
Xit Vono DooM2 v1.9 4:40.54
Xit Vono DooM2 v1.9 5:17.09
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 8:54.09
Map 16 UV Speed Hitherto PRBoom v2.5.1.4cl2 3:38.00
GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl2 4:14.89
Xit Vono DooM2 v1.9 6:03.54
UV Max GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl2 5:40.23
GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl2 5:51.43
SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 5:52.34
Xit Vono DooM2 v1.9 7:21.86
Adam Williamson DooM2 v1.9 8:05.80
Adam Williamson DooM2 v1.9 8:54.34
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 10:45.49
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 27:36.60
UV Fast Xit Vono DooM2 v1.9 13:47.66
UV Respawn Xit Vono DooM2 v1.9 9:55.06
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 10:28.94
NoMo Hitherto PRBoom v2.5.1.4cl2 1:53.77
JonaG PRBoom v2.5.1.4cl2 2:01.11
Map 17 UV Speed ELMLE PRBoom v2.5.1.4cl2 1:13.89
Twister DooM2 v1.9 2:06.89
Xit Vono DooM2 v1.9 2:15.91
Xit Vono DooM2 v1.9 2:39.69
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 6:32.74
Xit Vono DooM2 v1.9 7:50.69
Tyson vdgg DooM2 v1.9 34:14.34
UV Fast Revved DooM2 v1.9 14:24.54
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 8:18.09
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 5:30.77
NM 100S ELMLE PRBoom v2.5.1.4cl2 2:23.97
Xit Vono DooM2 v1.9 5:54.83
NoMo Xit Vono DooM2 v1.9 1:19.97
Other Adam Hegyi DooM2 v1.9 8:56.00
UV Max attempt. Misses one monster.
Istvan Pataki DooM2 v1.9 11:02.89
UV Max attempt. Misses one monster.
Map 18 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 2:52.89
Xit Vono DooM2 v1.9 3:18.29
Xit Vono DooM2 v1.9 3:47.20
UV Max Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 3:54.26
Xit Vono DooM2 v1.9 4:53.31
Adam Hegyi DooM2 v1.9 5:08.69
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 7:34.09
UV Fast Revved DooM2 v1.9 8:44.49
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 5:20.34
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 9:24.31
Map 19 UV Speed Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:50.77
Gusta DooM2 v1.9 1:07.80
Jason Dyer DooM2 v1.9 2:13.40
Jason Dyer DooM2 v1.9 2:27.91
Jason Dyer DooM2 v1.9 2:30.66
Jason Dyer DooM2 v1.9 2:38.43
Xit Vono DooM2 v1.9 2:39.29
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 4:14.31
Xit Vono DooM2 v1.9 5:27.11
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 5:43.29
Yonatan Donner DooM2 v1.9 7:56.86
UV Fast Revved DooM2 v1.9 7:53.86
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 1:06.06
Jason Dyer DooM2 v1.9 1:12.80
Gusta DooM2 v1.9 1:18.83
Pacifist Kyle McAwesome DSDA-Doom v0.22.1cl2 0:46.34
Xit Vono DooM2 v1.9 2:22.00
NoMo Doomdaniel95 PRBoom v2.5.1.3cl2 0:27.77
Map 20 UV Speed Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:11.54
Scorpius PrBoom-Plus 2.5.1.4 0:11.83
Dislogical PRBoom cl2 0:12.91
UV Max Kyle McAwesome DSDA-Doom v0.21.3cl2 0:34.23
Memfis PRBoom v2.5.1.3cl2 0:35.86
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:36.91
Arno Slagboom DooM2 v1.9 0:46.60
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:49.03
Yonatan Donner DooM2 v1.9 1:00.31
Ling PRBoom v2.5.1.4cl2 1:42.89
Tyson Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 2:02.09
Xit Vono DooM2 v1.9 2:14.06
Erwin Lin PRBoom v2.5.1.3cl2 2:50.00
Xit Vono DooM2 v1.9 2:54.29
Erwin Lin DooM2 v1.9 5:08.17
Erwin Lin DooM2 v1.9 5:47.11
Erwin Lin DooM2 v1.9 6:01.11
UV Fast Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 0:41.49
Archy DooM2 v1.9 0:43.51
Kyle McAwesome DooM2 v1.9 0:46.11
Kyle McAwesome PRBoom v2.5.0.8cl2 0:47.57
Xit Vono DooM2 v1.9 0:53.74
Opulent DooM2 v1.9 0:58.17
UV Respawn Kyle McAwesome DSDA-Doom v0.21.3cl2 0:38.46
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:41.11
Altima Mantoid DooM2 v1.9 0:47.06
Xit Vono DooM2 v1.9 0:49.40
NM Speed Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:12.31
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:13.83
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:14.23
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:18.11
Xit Vono DooM2 v1.9 0:25.83
Xit Vono DooM2 v1.9 0:32.06
NM 100S Kyle McAwesome DSDA-Doom v0.21.3cl2 0:18.46
JonaG PRBoom 2.5.1.4 0:23.29
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 0:25.97
Altima Mantoid DooM2 v1.9 0:29.63
Xit Vono DooM2 v1.9 1:01.14
Pacifist Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:10.63
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:11.46
Xit Vono DooM2 v1.9 0:17.40
Stroller Kristian Ronge DooM2 v1.9 0:20.69
NoMo 4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl2 0:07.74
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl2 0:08.37
Map 21 UV Speed vdgg DooM2 v1.9 4:56.91
Plays back with req21_competn.wad.
Xit Vono DooM2 v1.9 6:36.26
Plays back with req21_competn.wad.
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 7:18.46
Xit Vono DooM2 v1.9 8:38.57
Plays back with req21_competn.wad.
Kai-Uwe Humpert DooM2 v1.9 11:21   
Plays back with req21_kai.wad.
UV Fast mhrz DSDA-Doom v0.19.7cl2 9:55.77
Plays back with req21_competn.wad.
Revved DooM2 v1.9 12:29.83
Plays back with req21_competn.wad.
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 8:34.94
Plays back with req21_competn.wad.
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 10:50.00
Plays back with req21_competn.wad.
NoMo Doomdaniel95 PRBoom v2.5.0.2cl2 3:46.83
Doomdaniel95 PRBoom v2.5.0.2cl2 3:57.63
Doomdaniel95 PRBoom v2.5.0.2cl2 4:55.40
Other Rudy Jurjako DooM2 v1.9 8:10   
Plays back with req21_rudy.wad.UV Max attempt. Misses several monsters due to a bad WAD.
Map 22 UV Speed SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 2:47.29
Adam Williamson DooM2 v1.9 3:18.54
Adam Williamson DooM2 v1.9 3:35.17
Xit Vono DooM2 v1.9 4:45.20
UV Max SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 4:59.11
Henning Skogsto DooM2 v1.9 5:18.20
Adam Williamson DooM2 v1.9 5:25.91
Yashar Garibzadeh DooM2 v1.9 5:58.20
Jason Henry DooM2 v1.9 6:28.37
Adam Williamson DooM2 v1.9 7:39.20
Jason Henry DooM2 v1.9 13:40.57
UV Fast Revved DooM2 v1.9 10:55.49
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 7:20.40
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 7:53.86
Other Memfis PRBoom v2.5.0.9cl2 11:40.94
Skill 1 Pacifist
Map 23 UV Speed xepop DooM2 v1.9 1:49.89
Xit Vono DooM2 v1.9 4:59.23
Xit Vono DooM2 v1.9 6:18.63
UV Max Plut DSDA-Doom v0.26.2cl2 5:02.29
Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 5:15.91
Xit Vono DooM2 v1.9 6:33.37
Adam Hegyi DooM2 v1.9 7:22.94
Jason Henry DooM2 v1.9 18:35.37
UV Fast Istvan Pataki PRBoom v2.5.1.2cl2 TAS 4:33.23
Istvan Pataki PRBoom v2.5.1.3cl2 6:20.29
Revved DooM2 v1.9 12:05.20
UV Respawn vdgg DooM2 v1.9 6:05.40
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 6:02.20
Other Istvan Pataki PRBoom v2.5.1.2cl2 6:39.03
UV -Fast attempt. Misses three monsters.
Istvan Pataki DooM2 v1.9 10:43.71
UV Max attempt. Misses several monsters.
Map 24 UV Speed Skepticist PRBoom v2.5.0.6cl2 0:39.63
cack_handed DooM2 v1.9 0:41.11
Adam Hegyi DooM2 v1.9 1:48.66
Xit Vono DooM2 v1.9 3:13.37
UV Max SAV88 Chocolate DooM v1.2.1 4:16.83
vdgg DooM2 v1.9 5:35.71
Skepticist PRBoom v2.4.8.5cl2 5:43.89
Xit Vono DooM2 v1.9 6:28.17
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 6:51.97
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 14:05.34
Tyson vdgg DooM2 v1.9 23:45.60
UV Fast vdgg DooM2 v1.9 6:53.60
vdgg DooM2 v1.9 9:44.60
UV Respawn vdgg PRBoom v2.5.1.1cl2 5:07.89
NM Speed Xit Vono TASDooM TAS 3:03.83
Xit Vono DooM2 v1.9 5:46.74
Pacifist Plut DSDA-Doom v0.26.2cl2 0:33.77
Xit Vono DooM2 v1.9 1:02.34
Xit Vono TASDooM TAS 2:48.11
NoMo kvothesixstring DSDA-Doom v0.24.1cl2 0:18.80
MD922 PRBoom v2.5.1.4cl2 0:19.80
Map 25 UV Speed vdgg PRBoom v2.2.6.2cl2 TAS 0:23.97
Mime DSDA-Doom v0.25.6cl2 0:29.31
Laszlo Vecsei DooM2 v1.9 0:31.86
Laszlo Vecsei DooM2 v1.9 0:32.03
Erik Alm DooM2 v1.9 0:33.94
Jason Dyer DooM2 v1.9 0:36.91
Erik Alm DooM2 v1.9 0:37.43
Erik Alm DooM2 v1.9 0:41.83
Jason Dyer DooM2 v1.9 0:42.80
Erik Alm DooM2 v1.9 0:51.54
Jason Dyer DooM2 v1.9 0:55.20
Erik Alm DooM2 v1.9 0:56.86
Erik Alm DooM2 v1.9 1:09.37
Jason Dyer DooM2 v1.9 1:52.60
Xit Vono DooM2 v1.9 2:14.17
UV Max Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 1:55.29
Memfis PRBoom v2.5.1.4cl2 2:14.23
vdgg DooM2 v1.9 2:23.60
Erik Alm DooM2 v1.9 2:42.63
Opulent DooM2 v1.9 3:02.23
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 3:27.97
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 5:05.54
Tyson vdgg PRBoom v2.5.1.1cl2 10:08.54
UV Fast Revved DooM2 v1.9 3:48.66
Method DooM2 v1.9 4:58.46
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 2:31.43
NM Speed Erik Alm DooM2 v1.9 1:06.86
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 1:48.14
Pacifist Erik Alm DooM2 v1.9 0:33.89
Jason Dyer DooM2 v1.9 0:41.46
Erik Alm DooM2 v1.9 0:43.71
Map 26 UV Max Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:33.80
Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:35.89
Radek Pecka DooM2 v1.9 0:38.94
Xit Vono DooM2 v1.9 0:41.71
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 0:42.60
Yonatan Donner DooM2 v1.9 0:57.71
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 2:13.51
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 3:49.74
Xit Vono DooM2 v1.9 6:25.94
UV Fast Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:38.37
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 1:17.94
Xit Vono DooM2 v1.9 1:53.83
UV Respawn Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:28.54
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 0:41.26
Xit Vono DooM2 v1.9 1:05.80
NM Speed Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:07.97
NM 100S Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:09.60
Xit Vono DooM2 v1.9 0:26.54
Pacifist Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:07.83
Scorpius PRBoom v2.5.1.4cl2 0:08.06
Scorpius PrBoom-Plus 2.5.1.4 0:08.94
Stroller Grazza DooM2 v1.9 0:14.89
NoMo 4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl2 0:06.97
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl2 0:07.74
Other Erik Alm DooM2 v1.9 0:38.97
Gets 100% Kills without -respawn.
Map 27 UV Speed vdgg DooM2 v1.9 3:26.86
Xit Vono DooM2 v1.9 4:49.54
Oyvind Stenhaug DooM2 v1.9 5:25.17
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 12:29.57
GuyNamedErick DooM2 v1.9 14:15.11
Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 15:14.29
vdgg DooM2 v1.9 15:20.37
Kai-Uwe Humpert DooM2 v1.9 21:29.71
Tyson Bloodite Krypto PRBoom v2.5.1.5cl2 1:04:01.83
UV Fast Revved DooM2 v1.9 23:43.77
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 7:23.54
Other Chrozoron DooM2 v1.9 16:24.54
UV Max attempt. Misses one monster.
Map 28 UV Speed Vincent Catalaa Xit Vono DooM2 v1.9 2P 0:33.89
Method DooM2 v1.9 0:59.49
Method DooM2 v1.9 1:02.77
Xit Vono DooM2 v1.9 1:10.69
Method DooM2 v1.9 1:24.09
Xit Vono DooM2 v1.9 1:54.26
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 3:33.86
Radek Pecka DooM2 v1.9 4:23.77
Xit Vono DooM2 v1.9 4:49.31
Rudy Jurjako DooM2 v1.9 5:41.09
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 8:15.83
Tyson vdgg PRBoom v2.5.1.1cl2 20:19.74
UV Fast Revved DooM2 v1.9 7:39.66
UV Respawn Revved DooM2 v1.9 3:18.03
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 2:34.40
NoMo Looper PRBoom v2.5.1.3cl2 TAS 0:15.54
4shockblast PRBoom v2.5.1.3cl2 TAS 0:26.40
Map 29 UV Speed vdgg DooM2 v1.9 5:07.71
Xit Vono DooM2 v1.9 5:55.46
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 11:46.03
vdgg DooM2 v1.9 13:13.17
Chrozoron DooM2 v1.9 14:02.29
Peo Sjoblom DooM2 v1.9 17:42.74
UV Fast Revved DooM2 v1.9 20:15.43
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 10:57.86
Map 30 UV Speed Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:15.91
Includes a bonus demo in 0:16.
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:17.97
Daiyu Xiaoxiang PRBoom v2.5.0.8cl2 0:18.57
Yonatan Donner DooM2 v1.9 0:21.71
UV Max Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:49.26
Altima Mantoid DooM2 v1.9 1:10.46
Xit Vono DooM2 v1.9 1:22.63
Altima Mantoid DooM2 v1.9 2:21.83
Tyson vdgg DooM2 v1.9 4:20.40
UV Fast Archy DooM2 v1.9 1:15.91
Xit Vono DooM2 v1.9 2:09.83
UV Respawn Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:41.49
Altima Mantoid DooM2 v1.9 1:07.40
Xit Vono DooM2 v1.9 1:19.40
Altima Mantoid DooM2 v1.9 1:40.83
NM Speed Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:17.37
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:19.31
Xit Vono DooM2 v1.9 1:24.37
Other Altima Mantoid DooM2 v1.9 1:52.69
UV Max attempt. Misses two monsters.
vdgg PRBoom v2.5.1.1cl2 5:14.06
Skill 2 Tyson
Map 31 UV Speed Eugene Kapustin DooM2 v1.9 1:25.23
Xit Vono DooM2 v1.9 1:28.17
Erik Alm DooM2 v1.9 1:36.51
Xit Vono DooM2 v1.9 1:46.20
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 1:38.46
Vile DooM2 v1.9 1:48.83
Adam Hegyi DooM2 v1.9 2:04.60
Yonatan Donner DooM2 v1.9 2:29.97
Tyson Bob9001 DSDA-Doom v0.21.3cl2 5:47.49
Bob9001 DSDA-Doom v0.21.3 6:51.34
Xit Vono DooM2 v1.9 13:21.51
UV Fast Eugene Kapustin DooM2 v1.9 2:18.06
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 3:10.71
Xit Vono DooM2 v1.9 3:53.57
UV Respawn Eugene Kapustin DooM2 v1.9 1:57.20
Xit Vono DooM2 v1.9 3:22.46
NM 100S Eugene Kapustin DooM2 v1.9 2:13.03
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 2:17.86
Xit Vono DooM2 v1.9 2:39.23
Xit Vono DooM2 v1.9 2:47.49
NoMo AD_79 PRBoom v2.5.1.3cl2 0:30.40
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl2 0:32.14
Map 31s UV Speed Memfis PRBoom v2.5.0.9cl2 0:36.71
Eugene Kapustin DooM2 v1.9 1:15.66
Xit Vono DooM2 v1.9 1:24.29
Xit Vono DooM2 v1.9 1:45.40
Map 32 UV Speed Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:13.60
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:16.71
Scorpius PRBoom 2.5.1.4cl2 0:17.03
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 1:04.17
Vile DooM2 v1.9 1:07.06
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:14.37
Adam Hegyi DooM2 v1.9 1:22.11
Yonatan Donner DooM2 v1.9 1:30.89
Tyson Xit Vono DooM2 v1.9 9:38.60
UV Fast Andrea Rovenski PRBoom v2.5.1.4cl2 1:19.46
Espi DooM2 v1.9 1:56.86
Erik Alm DooM2 v1.9 2:11.54
Altima Mantoid DooM2 v1.9 3:28.49
Xit Vono DooM2 v1.9 3:56.34
UV Respawn Altima Mantoid DooM2 v1.9 2:31.14
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 0:13.80
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:14.77
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:15.43
NM 100S Kimo Xvirus DooM2 v1.9 0:15.17
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:16.40
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:18.29
Pacifist Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:14.94
Cameron Prosser DooM2 v1.9 0:15.17
Stroller Grazza DooM2 v1.9 0:25.97
NoMo 4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl2 0:08.86
David Spring PRBoom v2.5.1.3cl2 0:09.49
D2All UV Speed vdgg DRE / PRBoom v2.2.6.2cl2 / XDRE 2.14 TAS 29:46   
Plays back with req21_competn.wad
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 2:46:49   
Plays back with req21_competn.wad.
Episode 1 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 26:11   
Xit Vono DooM2 v1.9 31:16   
Xit Vono DooM2 v1.9 38:06   
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 46:37   
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.3cl2 52:41   
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.3cl2 56:21   
Xit Vono DooM2 v1.9 59:25   
Tomas Kollar DooM2 v1.9 1:00:39   
Episode 2 UV Speed Xit Vono DooM2 v1.9 41:04   
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 59:43   
Revved DooM2 v1.9 1:27:40   
Episode 3 UV Speed vdgg DooM2 v1.9 38:41   
Plays back with req21_competn.wad.
UV Max Tatsurd-cacocaco DSDA-Doom v0.24.3cl2 58:11   
Plays back with req21_competn.wad.
Revved DooM2 v1.9 1:32:26   
Plays back with req21_competn.wad.
Other Movie UV Speed ClumsyDoomer PRBoom v2.4.8.4cl2 TAS 0:27   
Map 01 - Map 02.
Dimon12321 PRBoom 2.5.1.4cl2 TAS 0:48   
Through Map 01 - Map 03.
Xit Vono PRBoom v2.2.4.2cl2 TAS 12:08   
Map 01 - Map 12. Standard TAS quality.
UV Max vdgg DooM2 v1.9 3:11   
Map 01 - Map 02. Also Reality!
NM Speed Xit Vono DooM2 v1.9 11:56   
Map 01 - Map 04.
NM 100S Xit Vono DooM2 v1.9 9:18   
Map 01 - Map 03.