Valiant Paul "skillsaw" DeBruyne

243 demos, 30:11:41.90 | Table View | Leaderboard | Stats |

Level Category Player(s) Engine Note Time
Map 01 UV Speed 38_ViTa_38 PRBoom v2.5.1.3cl11 TAS 0:24.77
4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl11 TAS 0:25.89
MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 TAS 0:27.91
Krankdud DSDA-Doom v0.18.0cl11 0:28.49
JuanchoES DSDA-Doom v0.18.0cl11 0:29.60
Krankdud DSDA-Doom v0.18.0cl11 0:30.34
JuanchoES DSDA-Doom v0.18.0cl11 0:32.23
Endingghost PRBoom v2.5.1.4cl9 0:32.94
Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 0:33.91
Coincident PRBoom v2.5.1.4cl11 1:47.80
Also Reality!
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:27.54
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 2:48.14
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:50.63
AD009 ZA001 GZDoom v2.4.0 3:17   
Tyson Cyberdemon531 PRBoom v2.5.1.4cl11 11:13.31
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 2:39.09
NM Speed Starduster PRBoom v2.5.1.7cl11 0:55.00
NM 100S Cyberdemon531 PRBoom v2.5.1.4cl11 1:08.89
NoMo AD_79 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:28.54
Eric Claus Woof v4.0.0 0:38.86
Map 02 UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:06.91
AD009 ZA001 GZDoom v2.4.0 2:26   
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 2:36.49
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 3:21.37
Tyson Cyberdemon531 PRBoom v2.5.1.4cl11 8:25.06
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 2:19.31
NM Speed GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:06.40
Pacifist Krankdud PRBoom v2.5.1.5cl11 0:19.34
NoMo almostmatt1 XDRE v2.20 TAS 0:12.60
liveincity DSDA-Doom v0.10.0cl11 0:15.91
Memfis PRBoom v2.5.1.4cl11 0:17.66
MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:24.86
Breezeep PRBoom v2.5.1.4cl11 0:36.66
Map 03 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 0:15.77
MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:18.71
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 1:13.20
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 1:26.26
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 1:42.06
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 2:28.26
Tyson Cyberdemon531 PRBoom v2.5.1.4cl11 6:05.40
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 1:37.74
NM Speed Starduster PRBoom v2.5.1.7cl11 0:28.20
Pacifist MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:15.54
NoMo MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:13.91
MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:14.83
Memfis PRBoom v2.5.1.4cl11 0:19.89
Map 04 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.5cl11 0:33.57
UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 2:42.86
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:56.83
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 3:17.20
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 3:49.57
AD009 ZA001 GZDoom v2.4.0 4:02   
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 5:21.89
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 3:42.63
NM Speed GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:26.09
Map 05 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.5cl11 0:41.54
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:39.31
David Spring PRBoom v2.5.1.4cl11 3:40.00
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 4:18.51
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 3:42.63
Map 06 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 0:57.54
Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 1:01.00
UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 5:52.49
tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 7:43.89
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 8:07.23
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 11:32.23
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 8:08.46
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:37.26
NM Speed liveincity DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:07.74
GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:24.20
liveincity DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:36.71
Pacifist liveincity DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:09.29
NoMo AD_79 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:59.97
Map 07 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.5cl11 0:50.77
UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 2:51.69
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 3:26.54
SSGguy GZDoom v1.8.02 4:43   
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 4:56.94
UV Fast GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 3:52.94
NoMo MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:44.71
Map 08 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 0:41.63
AD_79 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:57.66
Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 1:07.26
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 3:29.51
tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:40.40
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 3:53.37
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 4:04.06
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 4:15.31
NM Speed GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:40.57
Map 09 UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 6:31.17
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 8:39.69
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:31.06
Map 10 UV Speed Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 2:08.00
UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 7:18.37
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 9:42.37
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:23.46
Map 11 UV Speed Tezur0 PRBoom 2.5.1.4cl11 0:34.89
Noobest PRBoom v2.5.1.4cl11 0:36.46
Noobest PRBoom v2.5.1.4cl11 0:39.11
UV Max Vile DSDA-Doom v0.18.0cl11 3:22.74
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 4:49.86
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 6:44.03
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 1:16.11
Pacifist GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:54.86
NoMo Noobest PRBoom v2.5.1.4cl11 0:30.86
Noobest PRBoom v2.5.1.4cl11 0:32.37
Map 12 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 0:32.94
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:29.43
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 5:59.17
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 6:52.94
Map 13 UV Speed 38_ViTa_38 PRBoom v2.5.1.5cl11 1:19.23
Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 1:22.89
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 7:42.31
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 9:48.83
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 11:21.29
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:56.94
NM Speed GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:51.11
Map 14 UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:59.89
David Spring PRBoom v2.5.1.4cl11 4:41.89
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 5:38.77
Map 15 UV Speed Starduster PRBoom v2.5.1.4cl11 1:57.40
UV Max NightTerror DSDA-Doom v0.18.0cl11 4:57.51
rd PRBoom v2.5.1.4cl11 6:30.37
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:55.54
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 1:18.71
Pacifist NightTerror PRBoom v2.5.1.5cl11 1:08.97
Other Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 9:57.20
UV Max attempt. Misses a monster and a secret.
Map 16 UV Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.5cl11 1:16.57
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 1:27.43
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 5:23.54
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 8:04.34
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:34.29
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.5cl11 1:38.66
GarrettChan PRBoom v2.5.1.5cl11 1:55.43
Map 17 UV Max PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 8:01.77
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 12:06.77
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:47.37
NM Speed PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 3:22.66
NM 100S PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 4:05.94
Pacifist PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 2:21.26
Map 18 UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 9:31.80
tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 11:18.31
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 16:38.54
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 2:48.14
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:33.51
Pacifist 4shockblast PRBoom v2.5.1.4cl11 0:23.80
Map 19 UV Speed Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 0:36.43
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 2:27.06
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:39.97
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:44.46
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 2:57.97
UV Fast GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 3:03.83
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:53.94
Starduster PRBoom v2.5.1.7cl11 0:55.66
GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:56.17
NM 100S GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 1:01.71
Pacifist GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 0:34.89
GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 0:36.77
Starduster PRBoom v2.5.1.7cl11 0:38.91
GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:40.14
Starduster PRBoom v2.5.1.7cl11 0:41.69
GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 0:46.20
Map 20 UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 5:44.97
rd PRBoom v2.5.1.4cl11 6:20.97
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 11:38.34
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:01.69
NM 100S GarrettChan DSDA-Doom v0.18.0cl11 1:35.34
Pacifist 4shockblast PRBoom 2.5.1.4cl11 1:10.26
NoMo Krankdud PRBoom v2.5.1.5cl11 0:56.60
Map 21 UV Speed PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 1:49.46
UV Max rd PRBoom v2.5.1.5cl11 4:40.97
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 5:20.23
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 8:37.17
UV Fast TendaMonsta PRBoom v2.5.1.4cl11 6:55.57
Map 22 UV Speed PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 1:23.66
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 5:59.20
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 8:08.46
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 2:47.29
Map 23 UV Speed PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 2:25.89
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 6:29.97
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 9:32.29
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 5:00.29
Other PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 6:56.31
UV Max attempt. Misses one monster.
Map 24 UV Max Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 11:43.23
tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 13:16.94
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 16:04.94
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 6:19.46
NM 100S Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 3:28.71
Pacifist Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 2:22.09
Map 25 UV Speed PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 2:04.17
UV Max PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 4:19.89
PjSpartacus PRBoom v2.5.1.4cl11 5:01.86
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 6:32.11
Map 26 UV Speed MD922 PRBoom v2.5.1.4cl11 0:24.69
Memfis PRBoom v2.5.1.4cl11 0:27.60
UV Max rd PRBoom v2.5.1.5cl11 4:42.54
rd PRBoom v2.5.1.4cl11 4:51.20
Map 27 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 1:27.69
UV Max GarrettChan DSDA-Doom v0.18.0cl11 11:47.46
David Asaad PRBoom v2.5.1.4cl11 16:10.17
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 8:17.26
Map 28 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 0:59.23
UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 9:04.77
rd PRBoom v2.5.1.4cl11 9:30.51
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 4:41.03
Map 29 UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 6:52.49
Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 7:28.49
Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 8:10.03
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 3:53.71
NM 100S Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 2:48.51
Map 30 UV Speed GarrettChan DSDA-Doom v0.10.0cl11 1:42.29
UV Max Nevanos PRBoom v2.5.1.4cl11 3:19.86
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 3:48.66
UV Fast GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 3:25.94
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 2:19.23
Pacifist GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 2:43.14
Map 31 UV Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 2:24.89
UV Max TheV1perK1ller PRBoom v2.5.1.4cl11 15:04.71
UV Respawn tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 6:26.77
NM Speed Nine Inch Heels PRBoom v2.5.1.4cl11 2:48.71
Pacifist GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 9:51.63
Map 31s Pacifist GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 8:49.89
Map 32 UV Max rd PRBoom v2.5.1.4cl11 3:36.17
Rayzik PRBoom v2.5.1.4cl11 7:40.29
UV Fast GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 4:54.29
GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 5:19.43
NM Speed GarrettChan PRBoom v2.5.1.4cl11 2:54.54
Pacifist Starduster PRBoom v2.5.1.5cl11 2:09.26
Starduster PRBoom v2.5.1.5cl11 2:54.60
D2All UV Max Daerik PRBoom v2.5.1.5cl11 4:11:39   
Other Daerik PRBoom v2.5.1.5cl11 5:50:57   
UV Max attempt. Misses 3 kills on Map 31.
Episode 1 UV Speed Krankdud PRBoom v2.5.1.4cl11 5:13   
Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 6:43   
Dime PRBoom v2.5.1.4cl11 8:55   
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 24:57   
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 30:01   
NoMo AD_79 PRBoom v2.5.1.4cl11 3:56   
Episode 2 UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 39:28   
MatrixCL PRBoom 2.5.1.4cl11 43:40   
Episode 3 UV Speed Krankdud PRBoom 2.5.1.5cl11 5:56   
UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 1:04:27   
Episode 4 UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 49:29   
Episode 5 UV Max tchkb PRBoom v2.5.1.5cl11 52:08